INFORMATION

SAIKO SUSHI

Open
11:00 ~ 23:00 *Last Order 22:30
Address
104 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Tell
028 3822 0123
Email
info@saikosushi.vn