Đặt trước

Điện thoại đặt bàn

0903-333-333 Giờ nhận đặt bàn 10:00 ~ 22:00
Giờ hoạt động 11:00 ~ 23:00 *Last order 22:30

Đặt bàn qua Website

Chỉ áp dụng cho trường hợp đặt bàn cho ngày hôm sau (sau 15:00).
Quý khách vui lòng điền những thông tin cần thiết vào bảng thông tin và gửi cho chúng tôi.
*Nhân viên nhà hàng sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận lại về đơn đặt bàn.

  Tên công ty
  Họ và tên*
  Số điện thoại*
  Ngày đặt bàn*
  Thời gian đặt bàn*
  Số người*
  Hỏi đáp