Quá trình gửi hoàn tất

Saiko Sushi xác nhận yêu cầu đặt bàn

Sau khi kiểm tra tình trạng đặt bàn, nhân viên nhà hàng sẽ nhanh chóng liên lạc lại với quý khách.

Ngay khi xác nhận có bàn trống, chúng tôi sẽ chính thức ghi nhận việc đặt bàn của quý khách.

Nếu quý khách muốn đặt bàn ngay, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 028 3824 8686.